O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Zpracování žádostí o dotace z fondů Evropské unie

Dosáhněte na dotace pro váš region

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela řada možností na získání finanční podpory ze strukturálních a dalších fondů EU pro podnikatelský i veřejný sektor. Rokem 2014 jsme vstoupili do třetího programového období, které skončí v roce 2020 a za tuto dobu může Česká republika na své projekty získat až 24 miliard eur. Jak se ukázalo v minulých letech, zájem České republiky na maximálním vyčerpání přidělených peněz je značný a podpora zájemců o dotaci výrazně vzrostla. Nicméně stále zůstává, že základními kameny pro zisk dotace je kvalitně zpracovaná žádost se všemi náležitostmi a následná administrace projektu v souladu se stanovenými podmínkami. Kontrola projektů a vykazování naplňování závazků je ze strany kontrolních orgánů čím dál přísnější a preciznější.

Naše společnost Vám pomůže získat finanční prostředky pro projekty:

Operační program Životní prostředí

 • vodohospodářská u infrastruktura měst a obcí,
 • projekty omezování znečištění ovzduší a snižování emisí,
 • projekty řešící odpadové hospodářství,
 • revitalizace zeleně, vodních toků, podpora biodiverzity,
 • zateplování obecních objektů a obnovitelné zdroje energie,
 • projekty řešící omezování průmyslové znečištění.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • optimalizace nakládání s energií,
 • nové energetické zdroje a rozvoj energetické infrastruktury,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • využití nejlepších dostupných technologií v energetické oblasti (tzv.BAT).

Nabízíme:

 • Vytipování vhodného programu podpory dle záměrů klienta
 • Návrh strategie a podmínek pro získání finanční podpory
 • Odborné posouzení podkladů a záměrů dodaných klientem, pomoc při optimalizaci výchozích podmínek
 • Zpracování žádosti o podporu a všech souvisejících příloh a studií (Studie proveditelnosti, CBA ...)
 • Komplexní administraci schvalování žádosti o dotaci od jejího podání až po vydání registračního listu
 • Veškeré konzultace s řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem

Profesionální servis

Všechny služby zajišťujeme komplexně. Smyslem naší práce je pomoci klientům se orientovat v množství informací a předpisů k dané problematice, protože v náročných podmínkách posuzování žádostí uspějí jen ti nejlépe informovaní a připravení.
Disponujeme týmem pracovníků s potřebnou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zpracujeme nabídku podle zaslaných podkladů nebo na základě osobní návštěvy. Společnost má zavedený systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2000, recertifikovaný na 9001: 2008.