O nas O nas

V Jacobs Clean Energy s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Geografické informační systémy (GIS)

Proč GIS?

V současnosti dochází k intenzivnímu rozvoji geograficky orientovaných informačních systémů - GIS. Ty umožňují efektivní přístup, využití, rozbor a správu geografických dat. GIS platforma byla vyvinuta speciálně pro řešení v oblasti ochrany životního prostředí, územního plánování, správy inženýrských sítí apod.

Technologie GIS představuje výkonný nástroj schopný pracovat s velkými datovými soubory vektorového i rastrového typu. Umožňuje integrovat geodata nejrůznějších formátů a provádět s nimi prostorové operace (tzv. geoprocessing). GIS dnes představuje standardní nástroj pro grafickou prezentaci nejrozličnějších geografických analýz v území.

Firma Jacobs Clean Energy s.r.o. používá technologii GIS při zpracování analýz, jež jsou nedílnou součástí nejrozličnějších dokumentací (EIA, SEA). Jacobs Clean Energy s.r.o. je držitelem licence na softwarový produkt firmy ESRI ArcGIS 9.2.

Nabízíme:

 • zpracování a implementace dat do GIS prostředí,
 • konverze a tvorba dat ve formátu SHP, MDB, DGN, DWG a DXF,
 • konverze a tvorba databází ve formátu DBF, XLS a MDB,
 • tvorba externích databází,
 • vizualizace dat získaných z geologických a hydrogeologických průzkumů,
 • tvorba tematických mapových výstupů,
 • zpracování a analýza prostorově orientovaných jevů v krajině,
 • analýzy střetů v území,
 • posuzování vlivů
  na krajinný ráz,
 • podpora GIS při vyhodnocování v rámci procesu EIA, SEA,
 • vyhodnocení variantních řešení a optimalizace prostorového uspořádání řešené lokality z hlediska vlivů na životní prostředí.

Potřebujete analyzovat svoje data a zároveň je prezentovat v přehledné mapové formě? Chcete nově pořízená data integrovat do svého informačním systému? Obraťte se na nás!