O nas O nas

„Vizí společností Jacobs Clean Energy s.r.o. je poskytnout naším zákazníkům služby vždy včas, spolehlivě a v nejvyšší kvalitě. Naší činností chceme přispívat k ekonomickému růstu a udržitelnému rozvoji ve všech odvětvích, při důsledném zohlednění a zhodnocení principů ochrany přírody a životního prostředí.“


Současné aktivity

 • PK Park Teplice - zpracování dokumentace EIA,
 • EIA oznámení pro velké průmyslové zóny a logistická centra (Brno, Praha, Jihlava, ...),
 • EIA oznámení pro velké rezidenční a retail komplexy (Brno, ...),
 • VMO Brno - Tomkovo náměstí, Rokytova - technická podpora, měření hluku, hlukové studie,
 • Hlukové a rozptylové studie pro silnice, dálniční okruhy a bioplynové stanice,
 • Odborné posudky v souladu s požadavkem zákona o ochraně ovzduší,
 • Hodnocení rizik, včetně ekologické újmy,
 • Žádosti a studie proveditelnosti v rámci vyhlášených výzev Operačního programu Životní prostředí,
 • SEA pro územní plány středně velkých měst a obcí,
 • Zpracování posouzení vlivů aktualizace Národního programu snižování emisí,
 • Monitoring populací Evropsky významných druhů (EVD),
 • Environmental, health and safety -EHS audity
 • Rozptylové studie pro realizaci rekontrukce a modernizace centrálních zdrojů vytápění,
 • Verifikace Design Basis dokumentace pro JE Dukovany,
 • Periodické hodnocení bezpečnosti pro jadernou elektrárnu Temelín - technická podpora,
 • Technická podpora pro proces přípravy nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany,
 • Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín - zajištění technické podpory - prodloužení stanoviska EIA,
 • Doplnění, úpravy a aktualizace PrBZ JE Dukovany a JE Temelín,