O nas O nas

„Vizí společností Amec Foster Wheeler s.r.o. je poskytnout naším zákazníkům služby vždy včas, spolehlivě a v nejvyšší kvalitě. Naší činností chceme přispívat k ekonomickému růstu a udržitelnému rozvoji ve všech odvětvích, při důsledném zohlednění a zhodnocení principů ochrany přírody a životního prostředí.“


Současné aktivity

 • OC Kaskády - hluková studie,
 • Stavba D3 0311 a Stavba D0312/I a 0312/II - zpracování dokumentace EIA,
 • CTPark Cheb - fáze II - zajištění procesu EIA,
 • Mercedes-Benz After-Sales Logistics Center - zajištění procesu EIA,
 • Periodické hodnocení bezpečnosti pro jadernou elektrárnu Temelín - zpracování Metody a kritérií hodnocení,
 • Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - zajištění procesu EIA,
 • Podpůrné studie pro proces přípravy nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany,
 • Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín - zajištění technické podpory - EIA,
 • Zpracování posouzení vlivů aktualizace Státní energetické koncepce na životní prostředí v souladu s požadavy zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní priostředí, v platném znění,
 • EIA oznámení pro velké průmyslové zóny a logistická centra (Brno, Praha, Liberec, České Budějovice, Žatec, Bor, Humpolec, Mladá Boleslav),
 • EIA oznámení pro velké rezidenční a retail komplexy (Brno, Liberec, České Budějovice, Varnsdorf, Sušice, Lanškroun),
 • Monitoring populací Evropsky významných druhů (EVD),
 • Environmental, health and safety -EHS audity (Ústí nad Labem, Mladá Boleslav)
 • Rozptylové studie pro realizaci rekontrukce a modernizace centrálních zdrojů vytápění (Třebíč, Dobruška),
 • VMO Brno - Dobrovského tunely - technická podpora, měření hluku, hlukové studie,
 • SEA pro územní plány středně velkých měst a obcí (Břeclav, Šlapanice),
 • Doplnění, úpravy a aktualizace PPBZ JE Dukovany a JE Temelín,
 • Vypracování dílčích studií pro vývoj metodiky Design Basis v rámci projektu "Vypracovanie projektovej základne EBO a EMO (etapy 1, 2, a 3)",
 • Feasibility study, EIA, SAR pro středně a vysokoaktivní odpady a vitrifikované zbytky z přepracování vyhořelého paliva – lokalita VEKTOR, Černobylská oblast, Ukrajina, největší sklad radioaktivních odpadů na světě,
 • Hlukové a rozptylové studie pro silnice, dálniční okruhy a bioplynové stanice,
 • Odborné posudky v souladu s požadavkem zákona o ochraně ovzduší,
 • Žádosti a studie proveditelnosti v rámci vyhlášených výzev Operačního programu Životní prostředí,